I trygga händer hos
Börje Johansson Bil

När du lämnar din bil till oss för skadereparation utförs arbetet i enlighet med Toyotas högt ställda normer och för branschen erkända reparationsmetoder.
Arbetet på din bil utförs alltid av en utbildad och av Toyota certifierad skadetekniker.
Vi använder uteslutande Toyota originaldelar vid reparationen.
Vi lämnar tre års garanti på det utförda arbetet, utbytta reservdelar samt lackering.
Dessutom innebär detta åtagande att garantin mot genomrostning behåller sin giltighet.
Se information nedan om Toyotas ursprungliga garantier mot ytrost, lackskador och genomrostning.

Information om din Toyotas ursprungliga garantier mot ytrost, lackskador och genomrostning, samt garanti på utförd skadereparation

Toyotas karosseridelar är rostskyddsbehandlade originalreservdelar som säkerställer rätt passform och finish på din bil.
Alla bilar från Toyota levereras med garanti mot såväl ytrost och lackskador som mot genomrostning av karossen.
Garantin mot ytrost och lackskador täcker skador i lackeringens ytskikt, rostfläckar, missfärgning, blekning samt monteringsskador.
Garantin gäller i tre år från bilens första registreringsdatum utan någon begränsning av körsträckan.
Garantin mot genomrostning täcker skador där hål rakt igenom plåten inifrån och ut har uppstått på grund av material eller tillverkningsfel.
Garantin mot genomrostning av karossen gäller i 12 år från bilens första registreringsdatum utan milbegränsning utom för PROACE, Hilux och Dyna där garantin gäller i 6 år.
Andra villkor kan gälla för begagnade bilar – kontakta en auktoriserad Toyota återförsäljare vid eventuella frågor.
Varje karosseridetalj som i enlighet med dessa garantier repareras eller byts ut täcks fortsättningsvis av din bils ursprungliga garantier mot ytrost, lackskador och genomrostning så länge dessa garantier är giltiga.

Undantag

Följande rostskador är undantagna från garantierna:
– Skador av typen stenskott, repor och märken samt skador som uppstått vid montering av tillbehör.
– Luftburna föroreningar såsom kåda, fågelträck och kemikalier.
– För Hilux och Dyna gäller att ytrost på original lastflak täcks av garantin i 1 år från bilens registrering.

Garantianspråk

Om du vill göra anspråk på någon av bilens ursprungliga garantier ska det göras till någon av Toyotas auktoriserade återförsäljare.
Om du vill göra anspråk på den treåriga garantin som omfattar utfört arbete vänder du dig till den av Toyotas auktoriserade återförsäljare som lämnat garantin.
Om villkoren för en garantiåtgärd i något av fallen är uppfyllda kommer reparationen att utföras utan kostnad.

Tvist

Om en tvist mot förmodan skulle uppstå rörande dina garantier ska en av båda parterna gemensamt utsedd oberoende kontrollant avgöra ärendet och båda parter måste följa detta beslut.