Vår miljöpolicy

Börje Johansson Bil AB i Åkersberga / Norrtälje säljer och marknadsför Toyota samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och bilrelaterade tjänster.

Börje Johansson Bil AB i Åkersberga / Norrtälje skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det skall ske genom att vi minskar miljöpåverkan inom våra fyra huvudområden: transporter, lager, verkstad och administration.

• Vi skall sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen gäller.

• Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

• Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.

• Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.

• Alla på Börje Johansson Bil skall ges god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang.

• Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.