Fakturaadress

Fakturor till Bilförsäljningen:

Börje Johansson Bil AB
BGC-id FOR 2334

205 36  MALMÖ

Fakturor till Bilservice:

Börje Johansson Bilservice AB
BGC-id FOR 2324

205 36  MALMÖ

Denna adress ska anges på alla fakturor och ev. bilagor. Övrig post adresseras till respektive anläggning, se adress för respektive anläggning under menyn ”Kontakta oss”.

Det går också bra att skicka fakturan som pdf-faktura via e-post till mailadressen nedan (under förutsättning att adressen ovan finns på pdf-fakturan):

BG-PB1@maildrop.wm.net

 

Följande uppgifter ska alltid framgå på fakturan och ska även alltid återfinnas på samma plats på fakturan:

  1. Fakturanummer
  2. Fakturadatum
  3. Vår referens, registreringsnummer och ev. arbetsordernummer
  4. Er referens
  5. Leveransadress
  6. Totalbelopp
  7. Momsbelopp
  8. Bankgironummer
  9. Ert organisationsnummer

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning på telefon 08-544 103 60 eller
e-post ekonomi@bjbilab.se