Information gällande Covid-19 (Corona)

Kära kund, 

Vi vill fortsatt kunna ge er bästa tänkbara service samtidigt som vi värnar om er & vår hälsa.

P.g.a. av rådande situation gällande det nya corona-viruset (covid-19) har all personal instruerats enligt nedanstående och vi ber också er att följa dessa rekommendationer för att undvika smittspridning:

  • Undvik kroppskontakt, t.ex. ta ej i hand vid hälsning
  • Håll om möjligt ca 1,5 m avstånd till varandra
  • Hosta & nys i armvecket
  • Håll god handhygien
  • Vid minsta symtom av sjukdom stannar vi hemma
  • Desinficering av nyckel till kunds bil
  • Användning av engångshandskar vid hantering av kunds bil
  • Kontinuerlig desinficering av kortterminaler samt gemensamhetsutrymmen

Trots detta så ber vi er hålla avstånd till varandra samt vår personal.

Om ni visar symptom på sjukdom ber vi er vänligt att inte besöka oss.

Vi erbjuder hämtning & lämning av er bil i samband med service och reparation.

Vi tackar för visad hänsyn!